புடைப்பு பிசி திட தாள் உற்பத்தியாளர்கள் - சீனா புடைப்பு பிசி திட தாள் சப்ளையர்கள் & தொழிற்சாலை